Privacy

 

This website is eigendom La Plus Belle Beauty Bar

Stegen 2
2440 Geel
Belgium

info@lpbbb.be

PRIVACYVERKLARING

LPBB verwerkt gegevens in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de daaropvolgende algemene verordening gegevensbescherming.

LPBB wil haar klanten en gebruikers zo veel mogelijk informeren over haar diensten en website.

LPBB kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LPBB, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LPBB verstrekt. LPBB kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres 

WAAROM LPBB GEGEVENS NODIG HEEFT

LPBB verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LPBB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. 

HOE LANG LPBB GEGEVENS BEWAART

LPBB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN

LPBB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ifno@lpbbb.be. LPBB zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

LPBB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LPBB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LPBB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LPBB via info@lpbbb.be .